คลินิคนอนกรน|โรคต่อมอะดีนอยด์โต

18/07/2013 14:11

          โรคต่อมอะดีนอยด์โตเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง โรคโพรงไซนัสอักเสบเรื้อรัง หรือโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง การเกิดโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะโรคแพ้อากาศ และจากการติดเชื้อเรื้อรังของต่อมทอนซิลซึ่งเป็นต่อมน้ำเหลืองภายในช่องคอทำหน้าที่เหมือนกับต่อมอะดีนอยด์
         โรคต่อมอะดีนอยด์โตหากเกิดในเด็ก จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของเด็กมาก เด็กจะมีอาการทางเดินหายใจส่วนบนถูกอุดกั้น ทำให้หายใจไม่สะดวก หายใจเสียงดัง นอนอ้าปากเพราะต้องหายใจทางปากแทนทางการหายใจตามปกติ นอนกรน สะดุ้งตื่นกลางดึก และร้ายแรงที่สุดคือภาวะหยุดหายใจ นั่นส่งผลถึงพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กด้วย เพราะทำให้ง่วงง่ายในตอนกลางวัน เพราะตอนกลางคืนอันเป็นเวลาพักผ่อนไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีสมาธิสั้น ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเจริญเติบโตก็หลั่งออกมาน้อยลง เพราะฮอร์โมนดังกล่าวจะหลั่งเฉพาะตอนหลับสนิทเท่านั้น
         เนื่องจากร่างกายมีระบบต่อมน้ำเหลืองอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแทนต่อมอะดีนอยด์ได้ และหน้าที่ของต่อมอะดีนอยด์ก็จะลดลงและตัวต่อมเองก็จะมีขนาดเล็กลงเมื่อเด็กอายุ 5-7 ปี ดังนั้นการรักษาโรคต่อมอะดีนอยด์โตที่คลินิกนอนกรนด้วยการผ่าตัดจึงไม่ส่งผลต่อร่างกายแต่อย่างใด
         หากผู้ปกครองท่านใดสงสัยว่าบุตรหลานของท่านจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่อมอะดีนอยด์โตหรือไม่ ก็สามารถมาวินิจฉัยโรคนี้ผ่านการตรวจสอบการนอนหลับตามคลินิกนอนกรนหรือตามโรงพยาบาลต่างๆที่รับรักษาอาการนอนกรนทั่วไปได้ เพื่อนำการตรวจสอบการนอนหลับไปวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้